Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Who’s In Who’s Out (MINIPUT 2012) from MINIPUT on Vimeo.
Es tracta d’una sèrie cross-media i interactiva setmanal sobre sis joves talentosos que estudien a la Dutch Stage Academy, una escola d’Amsterdam d’arts escèniques per a cantants, ballarins i actors. Els joves personatges ens mostren les seves vides, els seus desitjos, ambicions i talents i impliquen els espectadors de 13 a 19 anys. La realitat i la ficció són mesclades per una votació popular i una eina de càsting. Cada setmana, l’espectador decideix, des de la web, quin aspirant a actor s’involucra a la sèrie i quin n’és expulsat. L’espectador té el total control sobre el curs de la seva elecció i determina completament el desenvolupament del drama.

Who’s In Who’s Out

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent