Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

The Wrinkeled Minute (MINIPUT 2014) from MINIPUT on Vimeo.
THE WRINKLED MINUTE (2012) (La minute vieille, França, 1’30”, entreteniment, ARTE France, Fabrice Maruca) Com portar els acudits a la pantalla i que s’escapin de l’stand-up comedy de tota la vida? ARTE ho ha fet, posant com a protagonistes unes senyores ben peculiars, tietes, mestresses de casa, àvies..., perfils que, si no fos per la senyora Doubtfire, no vincularíem amb l’humor i menys amb la falta d’escrúpols o amb el to ofensiu que destil·len alguns dels acudits de tota la vida. Càpsules breus de caràcter lúdic, un pica-pica d’humor comprimit i casolà. * * * ¿Cómo llevar los chistes a la pantalla y que se escapen de la stand-up comedy de toda la vida? ARTE lo ha hecho, poniendo como protagonistas a unas señoras muy peculiares, amas de casa, abuelas... perfiles que si no fuera por la señora Doubtfire no vincularíamos con el humor y menos con la falta de escrúpulo o con el tono ofensivo que destilan algunos de los chistes de toda la vida. Cápsulas breves de carácter lúdico, un pica-pica de humor comprimido y casero.

The Wrinckled Minute

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent