Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu
"Pedra, paper, tisora" és un collage audiovisual de l’actualitat valenciana basat en la participació ciutadana. És un programa que té com a objectiu oferir informació de tots els esdeveniments que ocorren a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana principalment. Es una plataforma de periodisme ciutadà. Es tracta d’aprofitar les noves tecnologies amb una finalitat social. Avui en dia les càmares es troben pràcticament a l’abast de tot el món, i el programa vol aglutinar els diferents punts de vista dels ciutadans per proporcionar una font d’informació alternativa i directa i diferent als mitjans convencionals. Volem que tothom puga participar, que l’espectador passe a ser periodista. Es vol crear una xarxa d’informació retroactiva sense filtres, des d’el ciutadà i per la societat. Tot aquest nou flux d’informació encara no està regulat i no sabem on de- sembocarà, per aixó considerem necessari i essencial en aquesta societat de la informació un nou format de programa televisiu que done veu directa als ciutadans i els permeta seleccionar sobre què informar-se i sobre què informar. Proposem un instrument informatiu que s’adapte al moment de revolució tecnològica que vivim tot alimentant-se de les noves aplicacions i xarxes socials i, alhora, les empre per comunicar. Volem posar a l’abast dels ciutadans una radiografia informativa de València a nivell cultural, polític i social. El Pedra, paper, tisora es crea a partir dels propis vídeos que envien els inter- nautes que hi vulguen col·laborar. Consisteix en la creació d’una plataforma que fa d’altaveu de tots els aspectes de la societat valenciana, molts d’ells sovint ocults als mitjans de comunicació convencionals, que responguen als veritables interessos dels ciutadans. La finalitat és que tot aquell que vulga informar d’algun tema (problemes al barri, crítiques, manifestacions, noves iniciatives culturals o econòmiques, etc.) puga tindre al seu abast un instrument de comunicació que el reculla i el difonga.

Pedra, Paper, Estisora (Pilot)

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent