Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Old people’s home for 4 year olds from MINIPUT on Vimeo.
Aquest format aborda una de les qüestions més urgents de la societat. L’aïllament social és un dels majors problemes als que s’enfronten les persones grans. Aquesta solitud, combinada amb l’avorriment i la inactivitat, té un impacte severament negatiu en la seva salut, benestar i esperança de vida. Si els nens de 4 anys i els ancians de 84 anys treballen i juguen junts, millorarà la salut i la felicitat d’aquests? Deu preescolars reben onze pensionistes a la seva classe al llarg de sis setmanes per intentar millorar dramàticament la salut i el benestar de les comunitats jubilades. Els voluntaris comparteixen activitats diàries dissenyades per un equip d’experts que mesuren i analitzen el progrés físic i mental de la gent gran. Els resultats al final de l’experiment són extraordinaris, amb canvis significatius en el benestar físic, social i emocional dels més vells.

Old people’s home for 4 year olds

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent