Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

The last hijack interactive from MINIPUT on Vimeo.
Experiència transmèdia que permet a la gent explorar el segrest d’un vaixell a Somàlia endinsant-se en aquesta delicada realitat a través dels ulls d’un pirata i del capità, d’un advocat, d’un periodista i d’una parella. Es combina vídeo real i animació i permet a l’usuari navegar per entre les històries reals, construint ells mateixos un segrest. Quines són les causes i les conseqüències de la pirateria? Quin és l’impacte que té en els països occidentals? * * * Experiencia transmedia que permite explorar el secuestro de un barco a Somalia adentrándose en esta delicada realidad a través de los ojos de un pirata y del capitán, de un abogado, de un periodista y de una pareja. Se combina vídeo real y animación y permite al usuario navegar por entre las historias reales, construyendo ellos mismos un secuestro. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la piratería?¿Cuál es el impacto que tiene en los países occidentales?

Last Hijack Interactive

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent