Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu
Versió de la BBC de Supernany. Aquí, Tanya Byron ajuda una família amb dificultats per educar els seus dos assalvatjats bessons. La sèrie troba una fórmula per tractar les relacions entre pares i fills; un programa d’interès social que no renuncia a l’entreteniment. Però també desperta alguns interrogants: l’interès social, legitima la invasió de l’àmbit privat? Fins a quin punt és útil i fins a quin punt és destructiu?

+ informació: Wikipedia, BBC

Little Angels

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent