Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Trailer: Im Kreis, Music for 12 cellos from Agnès Padrol Sureda on Vimeo.
Documental que, a la manera d’un assaig audiovisual musical, segueix un grup d’estudiants de música alemanys que toquen el violoncel mentre assagen una peça complexa i circular, I’m Kreiss: music for 12 cellos, amb la qual participen en un concurs internacional.

Im Kreiss (Pilot)

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent