Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

History with a WOW (MINIPUT2014) from MINIPUT on Vimeo.




HISTORY WITH A WOW (2013) (History with a WOW: Minamoto no Yoshitsune, Japó, 10 min, NHK, documental/animació, S. Omoto, K. Shinoaki, M. Nishizawa, T. Fujiyama, M. Watanabe, R. Kita) Aquest programa vol fer de l’estudi de la història japonesa un assumpte divertit per als nens i les nenes. L’actor de kabuki Nakamura Shido es transforma en una figura històrica diferent, usant la dansa i la música per captar l’atenció del públic infantil. En aquest episodi es pot veure el guerrer del clan Genji, Minamoto No Yoshitsune, que ha esdevingut un heroi tràgic i llegendari. Va ser el protagonista d’una batalla èpica entre clans fa 850 anys, un conflicte que, finalment, va donar com a resultat la classe militar coneguda com a “samurai”. * * * Este programa quiere hacer del estudio de la historia japonesa un asunto divertido para los niños y las niñas. El actor de kabuki Nakamura Shido se transforma en una figura histórica diferente, usando la danza y la música para captar la atención del público infantil. En este episodio se puede ver el guerrero del clan Genji, Minamoto No Yoshitsune, que se ha convertido en un héroe trágico y legendario. Fue el protagonista de una batalla épica entre clanes hace 850 años; un conflicto que, finalmente, dio como resultado la clase militar conocida como “samurais”.

History with a WOW

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent