Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Heart TV from MINIPUT on Vimeo.
El número de suïcidis entre la gent jove al Japó és alarmant. El programa va convidar als espectadors a compartir els seus sentiments per correu electrònic, obtenint 600 missatges de gent que volia ser escoltada. A partir d’aquí els productors van fer un programa on la gent amb tendències suïcides pogués intercanviar les seves opinions. Internet va jugar un paper clau, així com l’espai públic, ja que alguns d’aquests vídeos van ser emesos a les estacions de tren i del metro. * * * El número de suicidios entre la gente joven en Japón es alarmante. El programa invitó a los espectadores a compartir sus sentimientos por correo electrónico, obteniendo 600 mensajes de gente que quería ser escuchada. A partir de aquí los productores hicieron un programa donde la gente con tendencias suicidas pudiera intercambiar sus opiniones. Internet jugó un papel clave, así como el espacio público, puesto que algunos de estos vídeos fueron emitidos en las estaciones de tren y del metro.

Hart Net TV: TV for Life

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent