Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Gorda (Fat) from MINIPUT on Vimeo.
Joy és una jove jueva obesa de 27 anys amb un sentit de l’humor càustic. Insatisfeta amb la seva vida professional i amorosa, i després de patir bullying en silenci a l’escola primària, deixa sortir el seu jo més salvatge. Accepta la seva condició i ens obliga a reflexionar sobre la hipocresia i els prejudicis. Sèrie produïda per UN3, canal públic administrat per la Universidad Nacional 3 de Febrero, que està dedicat a comèdia i a promocionar nous joves comedians a la indústria.

Gorda

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent