Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Gods’R’Us (MINIPUT 2013) from MINIPUT on Vimeo.
Al llarg de centenars d’anys, la majoria de la gent creia en un únic déu omnipotent, responsable del que passés al cel i a la terra, creador del món. Res, però, no podria estar més allunyat de la veritat. Déu és dona i, no només una, sinó dues: l’Inge i la Renata, les quals regeixen el destí de la humanitat. Fer un forat a la capa d’ozó o desfer una placa de gel polar són alguns dels accidents d’aquestes dues dones, encantadores i despistades. Aquesta mena de coses poden passar-li a qualsevol i, al cap i a la fi, elles només són Déu.

Gods’R’Us

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent