Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Emilie (MINIPUT 2014) from MINIPUT on Vimeo.
ÉMILIE (2013) (Émilie, Canadà, en línia Radio Canada, transmèdia, Francis Delfour, Jean-Christophe Yacono, Guillaume Lonergan, Josée Vallée, Antonello Cozzolino) Émilie és un transmèdia per a públic juvenil que s’articula a partir de la comèdia romàntica, una història fragmentada que es resol a través de múltiples plataformes. Seguim a Émilie el dia en què ha de marxar amb el seu promès de viatge. Un bon amic, un antic promès i un vell enamorat semblen conspirar per aturar-la en la seva decisió de deixar Montreal. Una combinació de divertides confusions i extravagants trobades la fan anar del jutjat fins a una perruqueria sèrbia mentre intenta ocupar-se de tots els homes de la seva vida. La tecnologia és usada per reforçar encara més aquesta “seductora” narrativa que no deixa de ser una clàssica història d’amor. El concepte és simple: totes les eines de comunicació i de difusió d’imatges disponibles avui en dia són usades per explicar una història diferent per tal que els espectadors puguin experimentar la ficció d’una manera interactiva innovadora. El projecte vol reduir la distància entre la realitat i la ficció submergint l’audiència en el món de l’Émilie a través de l’estil documental i dels processos de navegació transmediàtica. * * * Émilie es un transmedia para el público juvenil que se articula a partir de la comedia romántica, una historia fragmentada que se resuelve a través de múltiples plataformas. Seguimos a Émilie el día en que debe marcharse con su novio de viaje. Un buen amigo, un ex novio y un viejo enamorado parecen conspirar para frenarla en su decisión de dejar Montreal. Una combinación de divertidas confusiones y extravagantes encuentros la llevan a ir del juzgado hasta una peluquería serbia mientra intenta ocuparse de todos los hombres de su vida. La tecnología es usada para reforzar aún más esta “seductora” narrativa que no deja de ser una clásica historia de amor. El concepto es simple: todas las herramientas de comunicación y difusión de imágenes disponible hoy en día son usadas para explicar una historia diferente para que los espectadores puedan experimentar la ficción de un modo interactivo innovador. El proyecto quiere reducir la distancia entre la realidad y la ficción sumergiendo la audiencia en el mundo de Émilie a través del estilo documental y de los procesos de navegación transmediática.

* * *

Émilie

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent