Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Doorway to adulthood (MINIPUT 2014) from MINIPUT on Vimeo.
DOORWAY TO ADULTHOOD (2013) (Doorway to Adulthood: An intimate talk about sex, Japó, 29 min, NHK, magazín/divulgació, Kana Ashida) Al Japó, el sexe es pren sovint com un assumpte sobre el qual no es pot parlar en l’esfera pública o, fins i tot, en família. Hostatjat per una celebritat de la comèdia entre els adolescents japonesos, el programa parla, seriosament i obertament, sobre el sexe amb un to, alhora, juganer. Un metge que es fa dir Condom Master discuteix errors comuns sobre els mètodes anticonceptius i demostra la manera correcta d’usar el condó. Una obstetra parla sobre les seves experiències en avortaments de pacients adolescents i ofereix consell per ajudar-los. Una noia jove comenta les seves experiències. El programa separa els fets de la ficció centrant-se en el sexe entre els joves per tal d’ajudar-los a aconseguir una vida amorosa sana i feliç. * * * En Japón el sexo es entendido a menudo como un asunto sobre el cual no se puede hablar en la esfera pública o, incluso, en familia. Hospedado por una celebridad de la comedia entre los adolescentes japoneses, el programa habla, seria y abiertamente, sobre el sexo con un tono, a la vez, lúdico. Un médico que se llama Condom Master discute errores comunes sobre métodos anticonceptivos y demuestra la forma correcta de usar el condón. Una obstetra habla sobre sus experiencias en abortos de pacientes adolescentes y les ofrece consejo para ayudarlos. Una mujer joven comenta sus experiencias. El programa separa los hechos de la ficción centrándose en el sexo entre los jóvenes para ayudarlos a conseguir una vida amorosa sana y feliz.

Doorway to adulthood

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent