Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Diabolical Dilemmas (Geloven) MINIPUT 2012 from MINIPUT on Vimeo.
Martina té força pràctica amb pacients immigrants. Alliberada del trasfons religiós en el que havia crescut i formada en el feminisme, defensa l’auto-determinació i el lliure desenvolupament per a tothom. És així com va educar a la seva filla, però es mantindrà ferma a les seves conviccions quan la seva filla, Anna, esculli el seu propi camí i es converteixi a la religió musulmana?

Diabolical Dilemmas

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent