Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu
Aquesta peça de ficció utilitza els elements del documental perapropar l’espectador a una realitatterrible, el maltractament que pateixen alguns nens a l’escola. Produïda amb pocs recursos, Camera esdevé un exercici fílmic implacable, on la construcció narrativai l’elecció d’un estil brut i aparentment deixat, són la base d’una història que sorgeix de la denuncia però que acaba esdevenint un relat tendre i ple d’ironia.

Camera

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent