Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

boobs to the wall from MINIPUT on Vimeo.
BOOBS TO THE WALL (2014, 10’, Suècia, SVT, websèrie) Websèrie humorística sobre dues germanes que sempre van contra les normes socials. Es tracta d’una creació de les youtubers feministes i polítiques Bianca i Tiffany Kronlöf. La història principal segueix a les germanes mentre comparteixen pis amb el seu company Hans Christian. La Bianca és l’eterna optimista i sempre diu les veritats més complexes de forma lleugera i oberta. La Tiffany ha d’intentar controlar la seva ira, ja que està permanentment criticant la perspectiva contemporània sobre la dona. El personatge de The Duded és un observador masculí interpretat per la Bianca que emula la perspectiva masclista. La sèrie tracta temes complicats com la igualtat de gènere, les violacions, usant l’humor per treure-li gravetat. Els espectadors poden prendre part del discurs compartint les experiències a través dels social media. * * * Webserie humorística sobre dos hermanas que siempre van contra las normas sociales. Se trata de una creación de las youtubers feministas y políticas Bianca y Tiffany Kronlöf. La historia principal sigue las hermanas mientras comparten piso con su compañero Hans Christian. Bianca es la eterna optimista y siempre dice las verdades más complejas de forma ligera y abierta. Tiffany tiene que intentar controlar su ira, puesto que está permanentemente criticando la perspectiva contemporánea sobre la mujer. El personaje de The Dudes es un observador masculino interpretado por Bianca que emula la perspectiva machista. La serie trata temas complicados como la igualdad de género, las violaciones, usando el humor para sacarle gravedad. Los espectadores pueden tomar parte del discurso compartiendo las experiencias a través de los social media.

Boobs to the Wall

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent