Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Barcelona Llum de Sal (webdoc, MINIPUT 2013) from MINIPUT on Vimeo.
Barcelona Llum de sal és el títol d’un programa audiovisual online produït per Mondrian Lab. És també un webdoc sobre la llum a Barcelona amb un enfocament transversal i creatiu. És un format innovador, un documental no lineal a la xarxa, un webdoc composat per diferents vídeos.

Barcelona Llum de Sal

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent