Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

BBC The Social from MINIPUT on Vimeo.
Aquest flux de contingut digital diari, viu en mitjans socials creats per i per a joves de 18 a 34 anys d’Escòcia. Aquí es poden trobar continguts vinculats amb la comèdia, els jocs, la música i els estils de vida. La BBC va crear i comissionar aquest espai per tal de interpel·lar les audiències joves i les seves diferents comunitats. En el cor de The Social hi ha els joves i creatius que treballen amb un equip de productors i investigadors per tal de millorar els seus continguts. Una part important de l’’èxit de la plataforma és la permanent interacció amb els usuaris i, actualment, ja arriba a quatre milions d’usuaris a la setmana a través de Facebook, el 70% dels quals són menors de 35 anys.

BBC The Social

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent