Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Autumn tingles from MINIPUT on Vimeo.
AUTUMN TINGLES (2014, 90’, Alemanya, Das Erste, ficció improvisada) Dos dies de rodatge, 13 actors de luxe, 19 càmeres, cap guió i cap segona oportunitat. El director Jans Georg Schütte va donar les instruccions bàsiques per construir un speed date meeting amb els millors i més veterans actors i actrius d’Alemanya. * * * Dos días de rodaje, 13 actores de lujo, 19 cámara, sin guión y ninguna segunda oportunidad. El director Jans Georg Schütte dio las instrucciones básicas para construir un speed date meeting con los mejores y más veteranos actores y actrices de Alemania.

Autumn Tingles

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent