Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Addicted to my phone from MINIPUT on Vimeo.
Emmagatzamem totes les nostres vides i secrets en els nostres mòbils i esperem que la nostra informació (imatges, contactes, missatges...) romandrà privada, però no podem estar-ne segurs. TV2 revela com n’és de fàcil recuperar informació privada del mòbil d’una manera legal i sense notificar-ho a l’usuari. Les empreses internacionals tenen lliure accés als nostres mòbils a través de les apps o de diversos serveis. Quins són els perills i els límits de l’accés al big data per part de les empreses?

Addicted to my phone

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent