Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Warsta spaket Wicked words (MINIPUT 2003) from MINIPUT on Vimeo.
Amb una formula interactiva i actual la televisió sueca, aconsegueix tractar un tema aparentment tan poc dinàmic i visual com és un programa sobre la llengua, i el converteix amb un gran èxit d’audiència.

Wicked Words

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent