Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

Real Humans (MINIPUT 2014) from MINIPUT on Vimeo.
REAL HUMANS (2013) (Äkta Människor II, Suècia, 60 min, ficció, SVT, Lars Lundström) Què passa quan els robots esdevenen tan humans que quasi no es poden distingir de la gent real? Quan, fins i tot, poden ser els nostres amants? A la sèrie dramàtica Real Humans tenir un Hubot és tan natural i habitual com tenir un cotxe. Molta gent els adquireix i somia amb el darrer model; però els Hubots creen nous problemes i dilemes. Qui és el responsable de les accions dels Hubots? Els Hubots haurien de tenir algun equivalent als “drets humans”? I què és, exactament, un ésser humà? A la segona temporada un virus letal s’està expandint com una pandèmia, fent que els Hubots infectats siguin incontrolables i perillosos, amb terribles conseqüències per als principals protagonistes. La família Engman s’adona que ha de comprovar si els seus Hubots, Mimi i Vera, estan infectats. Bea és activada després d’estar mesos sense energia i comença a rumiar la manera de poder alliberar tots els Hubots.

* * *

¿Qué pasa cuando los robots llegan a convertirse en tan humanos que casi no se pueden distinguir de la gente real?¿Cuando incluso pueden ser nuestros amantes? En la serie dramática Real Humans tener un Hubot es tan natural y habitual como tener un coche. Mucha gente los adquiere y sueña con el último modelo; pero los Hubots crean nuevos problemas y dilemas. ¿Quién es el responsable de las acciones de los Hubots? ¿Deberían tener los Hubots un equivalente a los “derechos humanos”? ¿Y qué es exactamente un ser humano? En la segunda temporada, un virus letal se está expandiendo como una pandemia, provocando que los Hubots infectados sean incontrolables y peligrosos, con terribles consecuencias para los principales protagonistas. La familia Engman se da cuenta que tiene que comprobar si sus Hubots, Mimi y Vera, están infectados. Bea es activada después de estar meses sin energía y empieza a cavilar el modo de poder liberar a todos los Hubots.

Real Humans

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent