Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

2. On i quan
Fletxa

On i quan

La mostra es celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en una única jornada de 10h a 22h. Enguany tindrà lloc el dissabte 28 de novembre de 2020.

cat

Des del 2006 el MINIPUT es celebra en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) un dissabte de finals de novembre o principis de desembre en una jornada sense interrupcions que comença a les 10h i acaba a les 21h. Enguany la jornada tindrà lloc el dissabte 28 de novembre del 2020, però no serà presencialment al CCCB sinó que es podrà seguir a través d’una retransmissió en directe.

L’entrada és gratuïta, però la inscripció es fa online a través d’aquesta mateixa web.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus i entitats d’àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l’espai públic com també sobre els temes que vertebren l’actualitat. Així mateix el CCCB recull i posa a l’abast de tothom part del seu patrimoni, la seva memòria i l’arxiu en formats expositius, publicacions, arxius digitals, audiovisuals... És un espai obert a col lectius d’artistes, creadors i programadors independents, i també a diverses entitats amb les quals hem anat creant vincles al llarg dels anys. Gràcies a tots ells, podem garantir una programació multidisciplinària i de qualitat que impulsa la cultura contemporània.

El CCCB és un consorci públic creat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. L’òrgan de gestió que regeix el consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és el Consell General presidit pel president de la Diputació de Barcelona i amb la vicepresidència de l’alcalde de Barcelona. Josep Ramoneda n’és el director general.

Com arribar?

Metro: línies 1, 2 i 3 (Catalunya i Universitat), FGC i RENFE.
Bus: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 38, 41, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 141, L94, L95, Tombús, Aerobús.
Pàrquings: plaça Castella, carrer dels Àngels, plaça Catalunya.


Ver mapa más grande

 

esp

Desde el 2006 el MINIPUT se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) un sábado de finales de noviembre o principios de diciembre en una jornada sin interrupciones que empieza a las 10h y termina a las 21h. Este año la jornada tendrá lugar el sábado 28 de noviembre del 2020, pero no será presencialmente en el CCCB sinó que se podrá seguir a través de una retransmisión en directo.

La entrada es gratuita pero la inscripción se hace online a través de esta misma web.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos, conferencias, fomenta la creación a partir de las nuevas tecnologías y lenguajes, impulsa la investigación artística en ámbitos como el multimedia, potencia la investigación en el formato expositivo, exporta sus producciones a otros centros culturales, museos y entidades de ámbito nacional e internacional, al tiempo que genera debate, pensamiento y reflexión en torno a la ciudad y el espacio público así como sobre los temas que vertebran la actualidad. Asimismo el CCCB recoge y pone al alcance de todos parte de su patrimonio, su memoria y su archivo en formatos expositivos, publicaciones, archivos digitales, audiovisuales... Es un espacio abierto a colectivos de artistas, creadores y programadores independientes, así como a varias entidades con las que hemos ido creando vínculos a lo largo de los años. Gracias a todos ellos, podemos garantizar una programación multidisciplinar y de calidad que impulsa la cultura contemporánea.

El CCCB es un consorcio público creado por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. El órgano de gestión que rige el consorcio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es el Consejo General presidido por el presidente de la Diputación de Barcelona y con la vicepresidencia del alcalde de Barcelona. Josep Ramoneda es su director general

¿Cómo llegar?

Metro: lineas 1, 2 i 3 (Catalunya y Universidad), FGC i RENFE.
Bus: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 38, 41, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 141, L94, L95, Tombús, Aerobús.
Párquings: plaza Castella, calle dels Àngels, plaza Catalunya.

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent