Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

2. On i quan
Fletxa

On i quan

La mostra se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en una única jornada de 10h a 21:30h. Enguany tindrà lloc el dissabte 26 de novembre de 2022.

cat

Des del 2006 el MINIPUT se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) un dissabte de finals de novembre o principis de desembre en una jornada sense interrupcions que comença a les 10h i acaba a les 21:30h. Enguany la jornada tindrà lloc el dissabte 26 de novembre del 2022, presencialment al Teatre del CCCB.

L’entrada és gratuïta, però la inscripció es fa online a través d’aquesta mateixa web.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus i entitats d’àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l’espai públic com també sobre els temes que vertebren l’actualitat. Així mateix el CCCB recull i posa a l’abast de tothom part del seu patrimoni, la seva memòria i l’arxiu en formats expositius, publicacions, arxius digitals, audiovisuals... És un espai obert a col·lectius d’artistes, creadors i programadors independents, i també a diverses entitats amb les quals han anat creant vincles al llarg dels anys. Gràcies a tots ells, poden garantir una programació multidisciplinària i de qualitat que impulsa la cultura contemporània.

El CCCB és un consorci públic creat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. L’òrgan de gestió que regeix el consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és el Consell General presidit pel president de la Diputació de Barcelona i amb la vicepresidència de l’alcaldessa de Barcelona. Judit Carrera n’és la directora general.

Com arribar?

Metro: línies 1, 2 i 3 (Catalunya i Universitat), FGC i RENFE.
Bus: (Universitat o Plaça Catalunya) 7, 24, 41, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 67, 91, H12, H16, V13, V15, 120, L94, L95, E95, E15.1, E16, E11.1, E11.2, C3, C4, C6, L850, Aerobús.
Bicing: Plaça dels Àngels, Plaça Vicenç Martorell.
Aparcament: Carrer dels Àngels, Plaça Castella, Plaça Catalunya.


Ver mapa más grande

 

esp

Desde el 2006 el MINIPUT se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) un sábado de finales de noviembre o principios de diciembre en una jornada sin interrupciones que empieza a las 10h y termina a las 21:30h. Este año la jornada tendrá lugar el sábado 26 de noviembre del 2022, presencialmente en el Teatro del CCCB.

La entrada es gratuita pero la inscripción se hace online a través de esta misma web.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos, conferencias, fomenta la creación a partir de las nuevas tecnologías y lenguajes, impulsa la investigación artística en ámbitos como el multimedia, potencia la investigación en el formato expositivo, exporta sus producciones a otros centros culturales, museos y entidades de ámbito nacional e internacional, al tiempo que genera debate, pensamiento y reflexión en torno a la ciudad y el espacio público así como sobre los temas que vertebran la actualidad. Asimismo el CCCB recoge y pone al alcance de todos parte de su patrimonio, su memoria y su archivo en formatos expositivos, publicaciones, archivos digitales, audiovisuales... Es un espacio abierto a colectivos de artistas, creadores y programadores independientes, así como a varias entidades con las que han ido creando vínculos a lo largo de los años. Gracias a todos ellos, pueden garantizar una programación multidisciplinar y de calidad que impulsa la cultura contemporánea.

El CCCB es un consorcio público creado por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. El órgano de gestión que rige el consorcio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es el Consejo General presidido por el presidente de la Diputación de Barcelona y con la vicepresidencia de la alcaldesa de Barcelona. Judit Carrera es su directora general

¿Cómo llegar?

Metro: lineas 1, 2 i 3 (Catalunya y Universidad), FGC i RENFE.
Bus: 7, 24, 41, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 67, 91, H12, H16, V13, V15, 120, L94, L95, E95, E15.1, E16, E11.1, E11.2, C3, C4, C6, L850, Aerobús.
Bicing: Plaça dels Àngels, Plaça Vicenç Martorell.
Párquings: Carrer dels Àngels, Plaça Castella, Plaça Catalunya.


© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent