Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

De monitor from MINIPUT on Vimeo.
És una web open source de periodisme centrat en temes rellevants de la societat contemporània. Es tracta d’una web interactiva molt propera al concepte de “periodisme ciutadà” que permet a la gent monitoritzar el progrés de les investigacions que s’estan fent i aportar informació o crítiques. * * * Es una web open source de periodismo centrado en temas relevantes de la sociedad contemporánea. Se trata de una web interactiva muy cercana al concepto de “periodismo ciudadano” que permite a la gente monitorizar el progreso de las investigaciones que se están haciendo y aportar información o críticas.

De Monitor

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent