Blogger Facebook Twitter Flickr Issuu

0. Presentació
Fletxa Television Delivers People (Richard Serra, 1973)

Presentació

El MINIPUT no és un mercat. No és un festival. És una mostra amb els programes de televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l'any.

cat

El MINIPUT és l’única mostra sobre televisió de qualitat de l’estat. No és un mercat. No és un festival. Són unes sessions que consten de projeccions i debats amb els responsables dels programes de la televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l’any i se celebra Barcelona cada mes de desembre des del 1994.

El MINIPUT s’organitza seguint el model de l’INPUT. L’INPUT, acrònim d’International Public Television, és una conferència internacional sobre televisions públiques que se celebra un cop a l’any des del 1978 i que reuneix professionals i estudiosos de tot el món vinculats al món de la televisió. A cada trobada anual es presenten centenars de programes dels gairebé 50 països membres d’INPUT. Els coordinadors nacionals seleccionen cada any els programes més apropiats per a INPUT que s’han emès a la televisió pública del seu país durant l’any anterior. Durant el mes de febrer a Alemanya es fa la selecció definitiva.

Durant els dies de l’INPUT es projecten aquests programes, es debaten qüestions relatives a la programació de les televisions públiques, però no es reparteixen premis, ni es fomenta cap tipus de competició. L’INPUT permet contrastar les diferents opinions, problemes comuns i punts de vista de professionals i investigadors de tot el món per estudiar l’evolució de les tendències de la televisió pública internacional. L’INPUT és, fonamentalment, una trobada de programme-makers, més que no pas una reunió d’executius o de directius de les cadenes.

Els programes que es projecten són aquells més adients per a induir a la reflexió, pel seu plantejament innovador o experimental, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les noves tecnologies o perquè han generat polèmica en el seu país d’origen. L’INPUT és una ocasió per al mercat occidental de conèixer la producció televisiva de països amb una difusió limitada, com ara determinades àrees del tercer món, dels països àrabs, etc.

El MINIPUT, seguint la mateixa filosofia, esperit i estructura, concentra la seva programació en una jornada maratoniana de 12 hores seguides on es presenten de 12 a 14 programes: una selecció del més destacable de l’edició anterior de l’INPUT i el millor de la televisió local en una sessió temàtica.

ENLLAÇOS CLAU:

 

esp

El MINIPUT es la única muestra sobre televisión de calidad del estado. No es un mercado. No es un festival. Son unas sesiones que constan de proyecciones y debates con los responsables de los programas más innovadores, provocadores, educativos y con vocación de servicio público del año y se celebra en Barcelona cada mes de diciembre desde el 1994.

El MINIPUT se organiza siguiendo el modelo del INPUT. El INPUT, acrónimo de International Public Television, es una conferencia internacional sobre televisiones públicas que se celebra una vez al año desde el 1978 y que reúne profesionales y estudiosos de todo el mundo vinculados al mundo de la televisión. A cada encuentro anual se presentan centenares programas de los casi 50 países miembros de INPUT. Los coordinadores nacionales seleccionan cada año los programas más apropiados para INPUT que se han emitido en su país durante el año anterior. Durante el mes de febrero en Alemaña se hace la selección definitiva.

Durante los días de INPUT se proyectan estos programas, se debaten cuestiones relativas a la programación de las televisiones públicas, pero no se reparten premios, ni se fomenta ningún tipo de competición. INPUT permite contrastar las distintas opiniones, problemas comunes y puntos de vista de profesionales e investigadores de todo el mundo para estudiar la evolución de las tendencias de la televisión pública internacional. INPUT es, fundamentalmente, un encuentro de programme-makers, más que una reunión de ejecutivos o de directivos de las cadenas.

Los programas que se proyectan son aquellos más adecuados para inducir a la reflexión, por su planteamiento innovador o experimental, porque proponen un nuevo formato televisivo, porque utilizan nuevas tecnologías o porque han generado polémica en su país de origen. INPUT es una ocasión para el mercado occidental de conocer la producción televisiva de países con una difusión limitada, como determinadas áreas del tercer mundo, de los países árabes, etc.

El MINIPUT, siguiendo la misma filosofía, espíritu y estructura, concentra su programación en una jornada maratoniana de 12 horas seguidas donde se presentan de 12 a 14 programas: una selección de lo más destacable de la edición anterior de INPUT, lo mejor de la televisión local en una sesión temática.

ENLACES CLAVE:

© 1994-2012 MINIPUT, els continguts d'aquest website tenen una llicència CC-BY-SA | organitza i col·labora | web SPIP by Permanent